RSS Feed

Blog 2012

31 oktober 2012

Alle investeerders hebben inmiddels hun bijdragen gestort en een prachtig certificaat met alle gekochte certificaatnummers erop, is naar hen onderweg. Allemaal ontzettend bedankt!

Voortgang verbouwing: Na de excavatie van het beton en het afvoeren van alle sloophout is het weer even stil geworden rond de verbouwing. Ons enthousiasme om met de verbouwing te beginnen, moeten we nog even vasthouden want er moet nog een aantal formaliteiten worden afgehandeld. De berekeningen van het ontwerp moesten enigszins gewijzigd worden, want we willen een paar dingen toch anders uitvoeren. Natuurlijk wil de inspecteur van Bouwen en Wonen van de gemeente de juiste berekeningen zien.

Eerst een meevaller: om nieuwe palen in het water te mogen slaan, moeten er evenveel oude palen uit. Op zichzelf geen probleem, maar het verwijderen van een paal uit de moerasbodem waar Amsterdam op staat, laat een gat diep in de grond achter. Daardoor kan de bodem daaronder weer vervuild raken. Met Waternet is nu afgesproken dat de palen mogen blijven staan en dat we ze zelfs mogen gebruiken. Wel even een vergunning aanvragen: 4 weken vertraging en €400-€600 kosten voor ons. Het voordeel is dat de steiger, die eerst zwevend aan de betonnen fundering zou komen te hangen, nu gewoon op palen komt te staan. Dat is veel lichter en makkelijker en goedkoper. Dat scheelt dan ook weer in de begroting.

Dan de tegenvaller: We hebben toch een bodemonderzoek moeten laten uitvoeren, want het leggen van een nieuwe fundering kan toch echt niet zonder in de vervuilde grond te wroeten. Omdat de grond hier overal sterk vervuild is, hadden we een afspraak met de gemeente dat we de opgegraven grond zonder nader onderzoek onder de nieuwe vloer zouden bergen. Dat leek te mogen en het was ook technisch haalbaar. Maar daar is toch te weinig ruimte en om het af te voeren, moet er toch een certificaat over de vervuiling komen: 4 weken vertraging en €2.000 kosten voor ons.

30 september 2012

25 investeerders hebben zich aan ons verbonden en gisteren zijn de contracten van de lening naar hen uitgegaan. En de eerste reacties zijn al weer binnen: 4 contracten zijn getekend aan ons geretourneerd!

Afgelopen weekend is er flink gewerkt door een aantal leden. Speciale dank aan Anneke die een formidabele lunch op tafel zette. De straattegels op de vloer zijn voor een groot deel weg en opgestapeld. De kantine is volledig afgebroken en het sloopafval is weggebracht naar de gemeentelijke afvalberg.

Het is snel gegaan, maar niet alles loopt op rolletjes. Nu blijkt dat er in de hoek een flink brok beton is gestort om de ratten uit de voorraadkast te houden. Dat stuk beton werkt niet mee en biedt hardnekkig weerstand aan de Kanga jekker die we er 3 uur lang op los lieten. En de staanders van de houten constructie zijn aan de onderkant een stukje tekort waardoor zij niet meer voldoende dragen. Zomaar 2 lijkjes in de kast, maar dat was te verwachten.

24 september 2012

Je zou denken dat de Botenclub in de zomermaanden bruist van de activiteit, maar dat is bepaald onjuist. Verreweg de meeste leden zitten dan ergens op het water of vieren vakantie op een andere manier die hen zo uitkomt. Nee, de drukke tijden zijn wanneer de boten in en uit het water moeten en kort daarvóór en daarna. In het voorjaar en het najaar dus. Zo ook nu.

We pakken dus de draad weer op waar we hem in juli lieten liggen. De aannemer van toen was te duur. Maar nu zijn we inmiddels bijna rond met aannemer Van Steenwijk en palenheier Van ‘t Hek. We zijn het op alle punten eens, zo lijkt het en we kunnen dus eerdaags beginnen met de eerste fase van de verbouwing. Er zijn een paar kleine aanpassingen in de constructie gemaakt waarmee de gemeente moest instemmen, en dat is ook akkoord. De investeerders hebben inmiddels een dikke €60.000 bijeengebracht. We zijn er geweldig trots op dat we hun vertrouwen hebben weten te winnen.

Afgelopen donderdag 20 september heeft Anneke Magendans (oud secretaris van de Botenclub) onder toeziend oog van de leden symbolisch de eerste sloophandeling verricht. Kort daarvoor was zij door het Bestuur benoemd tot Erelid vanwege haar rol bij het opnieuw op de kaart zetten van de Botenclub, zodat dit hele feest van de verbouwing überhaupt mogelijk is. Vele leden zijn daarbij natuurlijk betrokken geweest, maar Anneke heeft op voortvarende wijze de boel aan de gang gehouden, ook als de anderen het even niet meer zagen zitten.

Vanwege de verbouwing kunnen er deze winter maar 3 boten in de winterstalling. Er gaan 2 boten op de buitenhelling en 1 binnen. We halen de boten in het weekend van 13 oktober uit het water.

28 mei 2012

Vandaag was de laatste dag van de Kunstroute die traditioneel met Pinksteren over het Prinseneiland voert. Vele kunstenaars exposeren hun werk op uiteenlopende plekken op het eiland en de Botenclub was gastheer voor 4 van hen. Klik hier voor een foto-impressie.

De nieuwe aannemer met wie wij in zee willen is nog druk doende om zijn kosten af te stemmen op ons budget. Na het faillissement van de vorige aannemer hadden we het idee dat dat zo gepiept zou zijn, alles was wel bekend enzo, maar dat bleek tegen te vallen. Maar wij gaan rustig verder en hopen voor midden juni de beslissing te kunnen nemen.

5 april 2012

De ledenvergadering van 30 maart ligt weer achter ons en daar is o.m. aan de orde geweest dat we gaan beginnen met de verbouwing. Maar meteen daarop horen we van de aannemer dat hij failliet is…. Gelukkig voor ons dat we nog geen contract hadden en nog geen aanbetalingen hadden gedaan. Financieel heeft dit dus geen gevolgen, maar het levert natuurlijk wel vertraging op. Inmiddels is een aantal andere aannemers gevraagd om een offerte uit te brengen. Omdat we veel zelf doen, kan het werk voor de aannemer zich beperken tot het “betonwerk” van heipalen, liggers voor de nieuwe steiger en de vloer van de nieuwe kantine. Maar tijd kost het wel.

Er druppelen nog steeds bedragen binnen op de website van WeKomenErWel. Binnenkort gaan we onze benefactors vragen te storten. Dus vraag nog gauw of je vrienden en familie nog gaan inschrijven.

De boten gaan later dan gepland het water in omdat een aantal nog niet klaar is. Nu de bouw is uitgesteld is dat nog te overzien. De nieuwe datum is 7 april. Het seizoen nadert nu snel en er is behoorlijk wat drukte op de werf.

12 maart 2012

Met een 11-stedentocht in het vooruitzicht was het bijna onvoorstelbaar dat we in een paar weken al weer in het water zouden dobberen met onze bootjes! Toch komt het moment naderbij dat we weer de steigers opgaan en de lijntjes losgooien.

Het slechte nieuws is dat de 1e kleine steiger op het punt staat het te begeven na vele jaren trouwe dienst. Andere delen van met name de kleine boten steiger zijn eveneens onbetrouwbaar, waardoor de hele steiger tijdelijk is afgesloten. Omdat daar dus snel wat aan gedaan moet worden, heeft het bestuur overwogen om eerder met de verbouwing te beginnen dan we oorspronkelijk van plan waren. Het is immers zonde om provisorische reparaties te doen en die over een paar maanden weer af te breken. Rob is met Luk Baas druk in de weer om de steigers veilig beloopbaar te maken, zodat de boten bereikbaar zijn.

In het denkproces kwam ook naar voren dat we de restauratie van de achterwand van de loods (fase 2) goedkoper kunnen uitvoeren dan de begrote €25.000. Dat komt omdat er veel materiaal tegen geringere kosten kan worden aangeschaft dan we eerder veronderstelden en omdat we inmiddels de nodige expertise in huis hebben om meer werk zelf te doen waardoor we kunnen besparen op loon. En dat kan behoorlijk oplopen in ons voordeel.

En het berijdbaar maken van de buitenhelling is ook minder problematisch dan we vreesden. In middels is de bestrating klaar en kunnen kleine boten weer uit het water worden gehaald via de buitenhelling.

De jaarrekening van de Vereniging is klaar. De contributienota’s zijn er ook uit, dus iedereen graag zsm betalen. De contributie blijft dit jaar onveranderd en de tarieven voor de steigers ook. Het bestuur overweegt om de werfdiensten wat omhoog te brengen, maar de winterstalling verder ook ongewijzigd te laten. Op 30 maart volgt de jaarvergadering van de Vereniging.

Tenslotte nog een belangrijke oproep: vraag je vrienden en kennissen om mee te doen aan ons project. De voorwaarden zijn gunstig en we hebben het hard nodig!

5 februari 2012

Donderdag 2 februari jl is het Kadaster ons terrein komen opmeten. Rob en ik hebben de Kadastermeneer ontvangen met koffie en een warme kantine. Hij had Mw Sluijp bij zich, zijnde de ambtenaar die zich indertijd sterk gemaakt heeft voor het verlenen van de erfpacht. Een leuk mens. Ik heb haar namens jullie nogmaals hartelijk bedankt voor haar inspanningen. Zij wilde nu wel eens met eigen ogen de Botenclub aanschouwen. Het Kadaster wilde helemaal niets weten over onze westelijke erfscheiding met Jack Berk, waar diens garage deels op onze grond staat. Hij liet zien dat die grens gewoon in de kaarten stond. Hij kwam daarentegen voor de andere kant van de loods waar een klein strookje grond buiten de loods van ons is (6m2) en de rest nog steeds van de gemeente. Het stukje is zo smal dat er nog geen hondje op kan plassen, maar het is dus wel van ons. De grens was nooit vastgelegd omdat (met de Botenclub als huurder) het perceel toch in zijn geheel van de gemeente was. De grens is thans vastgesteld aansluitend aan de westzijde van de stoepband die de losse grond scheidt van het geplaveide gedeelte waar de parkeerplaatsen zijn. Waarvan akte…

17 januari 2012

De Botenclub wenst iedereen een prachtig vaarseizoen toe in 2012. Zover is het natuurlijk nog niet, brrrr veel te koud. De nieuwjaarsborrel van de club afgelopen maandag 16 jan werd goed bezocht door leden en gasten. Rob en Luuk zij veel dank voor hun inspanningen om het in de loods warm en gezellig te maken. Als voorzitter heb ik de nieuwe leden Maurits, Hans, Wiebe en Roel verwelkomd en de aanwezigen kort toegesproken. Ik heb ook gewezen op de de voortgang van de fondsenwerving voor de restauratie van de steiger en de loods. De stand is vandaag met 10 investeerders €33.000. Dat is voorwaar een succes en iedereen daarvoor veel dank! Maar we zijn er nog lang niet en het gaat niet vanzelf. Het is en blijft van groot belang dat de leden zich blijven inspannen om hun vrienden en kennissen te wijzen op onze website. Hen niet één keer maar elke 2 weken opnieuw vragen om een klein beetje aandacht voor ons aanbod.

Dan was er nog de onthulling door Linde van het nieuwe naambord van de botenclub. Vol trots liet zij het bord zien dat zij zelf heeft ontworpen. Binnenkort hangt het op de buitenkant van de loods op straat.

Geen reacties »

No comments yet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.