RSS Feed

Fase 1 en 2

Fase 1, € 55.000,-

1. Het heien van 4 x 4 palen achter de kademuur en het aanbrengen van betonnen consoles. Daarop wordt aan de buitenzijde de nieuwe hoofdsteiger gemonteerd.

2. De betonnen ophoging van ca. 1 meter van de bestaande kademuur is ernstig verzakt en wordt deels verwijderd. Door de verzakking wordt de houten wand van de loods scheef getrokken. De verzakking is in overleg met de gemeente gestopt door het aanbrengen van zware trekstangen. Maar daardoor is de scheefstand niet verholpen. De oude kademuur, zo die al bestaat, blijft gehandhaafd, maar wordt vrijgemaakt van de nieuwe vloer.

3. De vloer van de loods wordt zwevend aangebracht over de schuin oplopende ondergrond. Daardoor wordt deze niet langer belast en wordt het risico voor verder verzakken voorkomen.

Deze fase is in mei 2014 afgesloten voor ca €44.000. De reductie op de begroting komt door vergaande vereenvoudigingen in de voorgestelde constructie. Dit was mogelijk omdat de gemeente ons toestond oude heipalen onder de hoofdsteiger opnieuw te gebruiken.

zie hier voor de up-to-date bouwtekeningen maart_schets_1_100 maart_schets_1_20

 

Fase 2, € 25.000,-

4. Los van de oude kademuur wordt de achtergevel opnieuw in hout opgebouwd op de nieuwe betonnen vloer. De gevel wordt voorzien van terugliggende schuifdeuren die toegang geven tot de steiger. Deze houten schuifdeuren herstellen het aanzien van de oude scheepswerf.

Deze fase is tijdelijk stopgezet. Enkele onderdelen van het werk zijn nog niet uitgevoerd. De geplande schuifdeuren zijn bijv. nog niet aangebracht omdat de ophangconstructie opnieuw moet worden uitgedacht.

zie hier voor de bouwtekeningen

Geveloptie schuifluiken 29-10-2013

 

No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *