RSS Feed

Bouwplannen

De Botenclub Westelijke Eilanden heeft de ambitie de werf in haar historische functie te herstellen en operationeel te houden.

 

Het werk aan de vernieuwingen was verdeeld in een aantal fases, die na elkaar werden uitgevoerd. De loods, die gedeeltelijk was verzakt, kreeg aan de waterkant een nieuwe fundering en een nieuwe gevel. De hoofdsteiger en de kleinere loopsteigers werden eveneens vernieuwd.

Dit gebeurde in fase 1 en 2, waarvoor een begroting van € 80.000,- was opgesteld en goedgekeurd. Daarvan financierden wij de helft zelf. Voor de andere helft deden wij een beroep op onze vrienden, kennissen en andere belangstellenden.

Door subtiele veranderingen in ondermeer de betonnen constructies van de nieuwe vloer en steiger zijn we in staat geweest om ca €12.000 te besparen. En het resultaat sloot nog beter aan bij de eisen van Waternet en de Gemeente ook!

Het oude aanzicht van de loods vanaf het water met 3 portalen is behouden. Alleen achter de meest rechtse ligt een echte sleephelling, thans voorzien van een vernieuwde kraan. De andere 2 geven uit op de kantine waar nu de ruime doorkijken een prachtig zicht op het water van de Realengracht bieden.

No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *