RSS Feed

Financieel

De Botenclub heeft al jaren een omzet van ca €22.000 per jaar. De grootste inkomsten komen uit de contributies, de liggelden en de verhuur van ruimte in de winterstalling. Grote uitgaven zijn voor de erfpacht, het onderhoud, verzekeringen en de rente op de geldlening die de Botenclub is aangegaan.

No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.